MODASLAN TEKSTİL – Bursa'da enerji verimliliği projeleri

 

Tekstil fabrikasının “yeşil” renovasyonu, Bursa

Modaslan, Türkiye tekstil sektörünün en rekabetçi bölgelerinden birinin merkezinde bulunan bir tekstil firmasıdır.

Şirket, fabrikanın yardımcı sistemlerini yenilemek, enerji faturalarını azaltmak ve enerji tedariğini iyileştirmek amacıyla bir takım enerji verimliliği projeleri yapmayı amaçladı. Bu projeler, fabrikanın en yoğun enerji kullanan ve tasarruf sağlanabilecek yerlerine yönelik gerçekleştirildi: hava kompresörü, ısıtma, soğutma, izolasyon ve havalandırma sistemleri.

Bu kapsamda, şirket TurSEFF finansmanına dört adet alt-proje gerçekleştirmek için başvurdu:

  • Yoğuşmalı kombi ve buhar kazanları               Bina izolasyonu
  • Split klima ve VRF sistemleri                          Hava kompresörleri

Bu yatırımlar sayesinde yılda 20.000 € tasarruf eden firma aynı zamanda da elektrik ve doğalgaz kullanımlarını azaltarak sera gazı emisyonlarını da %42 oranında düşürmüştür.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen