Arel Enerji – Çorum ilinde biyogaz tesisi

 

Çorum ilinde biyogaz tesisinde enerji üretimi

Arel Enerji, enerji sektöründe kaliteli, güvenilir ve doğaya zarar vermeyen temiz enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla 2011 yılında kurulmuştur. Arel Enerji tarafından hayata geçirilen Çorum Biyokütle Tesisi, 2020 yılının Ekim Ayında Çorum’un Karabürçek köyünde elektrik üretimine başlamıştır.

1,6 MW ve 1,2 MW gücünde iki üniteden oluşan tesis, Çorum ilindeki kentsel atıkları ekonomiye yeniden kazandırmak amacı ile enerji üretiminde kullanmayı ve Karabürçek köyündeki biyokütle potansiyelini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Proje sonucunda, tesis yılda 18,1 GWh elektrik üretecektir. Atıkların elektrik üretiminde değerlendirilmesiyle çevresel kirliliğin azaltılmasına da katkı sağlanacaktır.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen