AİDA ENERJİ - Sivas'ta hidroelektrik enerji santrali

 

Nehir tipi hidroelektrik santralinden elektrik üretimi, Sivas

Aida Enerji 2013 yılı içerisinde hidroelektrik santralinden elektrik üretmek ve üretilen elektriği satmak amacıyla Düzce ilinde kurulmuştur. İlgili santral Sivas ilinin Polat Deresi’nin bir dalı olan Çamlıdere Deresi’ne kurulmuştur ve Aida Enerji tarafından işletilmektedir.

Aida Enerji TurSEFF finansmanından faydalanmak için başvuru da bulunmuştur. Santral iki tane 2.57 MW’lık Pelton türbinini tarafından çalıştırılmaktadır ve bu dizayn 5.14 MW’lık kurulu güce denk gelmektedir.

Proje sonucunda, santral yılda 15.2 GWh elektrik üretirken sera gazı emisyonu azalımına da önemli katkıda bulunacaktır. Ayrıca Türkiye yenilenebilir enerji kurulu gücünü de artıracaktır.

Ek olarak, gereken minimum ıslak kesit çevresi yıl boyunca sağlanmaktadır ve yönetmeliğe uygun şekilde balık geçidi yapılacaktır.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen