HABER


TurSEFF, tarımda yeşil dönüşümün ana aktörlerinden biri olacak

03.12.2021


Günümüzün en önemli küresel sorunlarından biri olan iklim değişikliğinin yol açtığı sıcaklık artışları, yağışların azalması ve çölleşmenin bir sonucu olarak tarımda küresel bir kıtlık riski bilim insanlarınca dillendirilmeye başlandı. Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasının, bu olumsuz etkilere karşı en hassas bölgelerden biri olacağı da dile getirilirken, bu alanda sektörün duyabileceği finansman ve teknik bilgi ihtiyacı konusunda çözümler sunan Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı TurSEFF, tarımı önümüzdeki yılın öncelikli sektörlerinden biri olarak belirlemiş durumda.

Konuyla ilgili açıklama yapan TurSEFF Direktörü Dr. Murat Sarıoğlu “Çiftlikten Sofraya” (Farm to Fork) stratejisinin, Avrupa Birliği’nin ilan ettiği AB Yeşil Mutabakatının merkezinde,” olduğunu belirtti. Dr. Sarıoğlu şu değerlendirmelerde bulundu:

“Tüm tarım ve gıda değer zincirini kapsayacak şekilde bir yeşil dönüşüm, biyoçeşitliği koruyabilmek ve sürdürülebilir bir gelecek için kaçınılmaz hale gelmiştir. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)’ya göre sürdürülebilir tarım için kaynakların kullanımındaki verimliliği artırmak kritiktir. TurSEFF internet sitemizde de paylaştığımız veriler bunun ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu gözler önüne sermekte. Tarım sistemleri günümüzde dünya enerji tüketiminin %6’sını gerçekleştiriyor. Üretilen gıdanın üçte biri henüz tarladayken israf oluyor ve tarımsal üretimde kullanılan enerjinin %33’ü bu şekilde kaybediliyor. Dünya üzerinde kullanılabilir su kaynaklarının %70’i tarımda tüketiliyor. Türkiye olarak bizim de bu alanda yapmamız gereken birçok potansiyel su verimliliği yatırımı bulunmaktadır.”

TurSEFF, öncelikli ve stratejik hale gelen tarım ve gıda sektöründe yeşil dönüşümünün hızlanabilmesi için ana aktörlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Çünkü sürdürülebilir tarım, kaynak verimli üretim, döngüsel ekonomi ve tarımsal atık azaltımı konularındaki yatırımlara yalnızca yeşil finansman sağlamakla kalmayıp yatırımcıların sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği projelerini belirlemelerine ve geliştirmelerine de yardımcı oluyor. Ekim 2021 itibariyle, 710 milyon €’yu aşkın sürdürülebilir enerji finansmanı gerçekleştiren TurSEFF bu finansmanla 2.200 adetten fazla sürdürülebilir enerji projesi​ne katkı sağlayarak 612 MW toplam kurulu yenilenebilir enerji gücü​ne ulaştı. Tarım sektörü özelindeyse hayata geçirilen 144 projeye toplamda 21 milyon €’luk finansman sağlayarak yıllık 33 bin ton  karbon emisyonunun önüne geçilmesine katkı veriyor.

Dr. Sarıoğlu, TurSEFF’in çalışma yapısı ve başvuru süreciyle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“TurSEFF kapsamında finanse edilen projeler; yatırımların kendini geri ödeyeceği şekilde tasarlanmaktadır. Yani, bu projeler belli bir süre içinde kendi kendini ödemekte ve sonraki aşamada yatırımcıya kazandırarak işletmelerin rekabetçiliklerini artırmaktadır. TurSEFF finansmanı aynı zamanda yatırımcıların eski teknolojilerini daha yüksek verimliliğe sahip yeni teknolojilerle değiştirmelerine de olanak sağlar. Örneğin tarımsal sulamada kullanılan elektriği güneş enerjisinden karşılayabilir, pompalarınızı yüksek verimli modeller ile değiştirerek enerji maliyetlerinizi düşürebilir veya yeni dağıtım ve geri dönüşüm teknolojileri ile suyu verimli kullanabilirsiniz. Yine, seranızı jeotermal veya güneş enerjisi ile ısıtabilir, mevzuattaki öz tüketim modeli kapsamında tarımsal veya hayvancılık atıklarınızdan biyogaz enerjisi üretebilir ve çıktınızı organik gübre olarak değerlendirilerek yeniden toprağa verebilirsiniz. Bu süreci başlatmak için yapılması gereken tek şey TurSEFF ile iletişime geçmektir. İnternet sitemizden ulaşabileceğiniz uzmanlarımız, projelerin hayata geçirilmesinde yatırımcılara gerekli yönlendirmeyi yapmaktadırlar.”


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

13

faaliyet süresi (yıl)
 

2772

finanse edilen projeler

809

milyon Avro değerinde finansman
 

1123

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1248

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

691

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen