HABER


ZeroBuild 2021, sıfır enerji binalar temasıyla çevrimiçi bir etkinlik olarak bu yıl ikinci kez düzenlendi.

25.09.2021


22-26 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ZeroBuild Forum sunumlarında binaların net sıfır hedeflerle ilişkileri, bina sertifikaları, en yeni enerji verimli bina teknolojileri ve gerçek vaka tasarım ve performansları gibi başlıklar geniş bir yelpazeyi kapsayan yerli ve yabancı uzmanlarca ele alındı. Kamu ve özel sektör temsilcileri, mimarlar, mühendisler, müteahhitler, tasarımcılar, bina sahipleri, işletmeciler, kamu görevlileri, finansal kurumlar, akademisyenler, belediye temsilcileri ve teknoloji şirketleri forumda aşağıdaki ana konu başlıklarında bilgi ve deneyimlerini paylaştılar

  • Sıfır Enerji Bina kavramı,
  • Binalar ve Sıfır Enerji hedefleri arasındaki ilişki.
  • Sıfır Enerji Bina tasarımı ve inşa edilmesi için kullanılan stratejileri anlamak için örnek vakaların irdelenmesi,
  • Sıfır Enerji Binalara ulaşma yolunda kamunun rolü

ZeorBuild kapsamında 23 Eylül Perşembe günü, TurSEFF olarak organize ettiğimiz "Enerji Verimliliği Finansmanı" oturumunda konuşmacılar, Ak Finansal Kiralama, Garanti BBVA ve Türkiye İş Bankasıydı. TurSEFF Proje Müdürü Koray Göytan moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve Türkiye’deki finansal kurumların enerji verimliliği finansmanına yönelik görüş ve deneyimlerini paylaştığı oturumun en önemli konusu, finansal kurumların geliştirdikleri yeşil finansman ürünleriydi.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

13

faaliyet süresi (yıl)
 

2556

finanse edilen projeler

767

milyon Avro değerinde finansman
 

1058

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1168

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

652

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen