HABER


TurSEFF ve Zafer Kalkınma Ajansı İşbirliğinde Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği semineri

10.06.2021


18 Mayıs’ta Zafer Kalkınma Ajansı evsahipliğinde organize edilen çevrimiçi seminerde, ajansın hizmet verdiği iller olan Afyonkarahisar, Manisa, Kütahya ve Uşak illerinden özel sektör ve yerel yönetim temsilcilerine, TurSEFF uzmanları tarafından yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve TurSEFF finansmanı konusunda bilgi paylaşımında bulunuldu.

“Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Yatırımlarının Finansmanı” başlığıyla iki aşamada düzenlenen seminerin ilk oturumuna Zafer Kalkınma Ajansı’nın hizmet verdiği illerin yerel yönetim temsilcileri katılırken, ikinci oturum yine aynı bölgelerden özel sektör temsilcileri, organize sanayi bölge (OSB) müdürlükleri ve ticaret ve sanayi odaları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Seminerlerde başta çatı GES uygulamaları olmak üzere, rüzgar, biyokütle ve jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji projeleri, sürdürülebilir enerjinin en önemli bileşenlerinden biri olan enerji verimliliği ve ESCO projeleri, kaynak verimliliği alanında su verimliliği, hammadde verimliliği ve atık yönetimi konuları ele alındı. TurSEFF kapsamında “küçük ölçekli projeler” olarak adlandırılan 250.000 avro ve altındaki projelerin değerlendirilmesini kolaylaştıran Teknoloji Seçim Aracı anlatılarak katılımcılara hem yerel hem de uluslararası pazarlarda önemli bir rekabet avantajı yaratabilecek tarafları aktarıldı. Elektrik ve termal enerjide potansiyel tasarruf alanları başarı hikayeleri ile örneklendirilerek anlatıldı. Su ve atık yönetiminde hiyerarşik yönetim yaklaşımı, TurSEFF atık su yönetimi yaklaşımı, atıklar için kaynağında ayrı toplamanın önemi ve kompost konuları aktarılarak, ajans bölgelerinde yoğun olarak yer alan sektörler incelendi ve potansiyel kaynak verimliliği tasarruf alanları örneklendirildi.

Teknik bölümlerin yanı sıra seminer içeriğinde bir diğer başlık da bahsedilen yatırımların finansmanı konusuydu. TurSEFF finansmanı, TurSEFF anlaşmalı finans kurumlarının bu yatırımlara yaklaşımı, güncel piyasa verileri ve potansiyel yatırım alanları, kurumların proje, fen işleri, çevre, ulaşım, su ve kanalizasyon birimleri teknik ekip, idari ekip ve finans birimi çalışanlarından oluşan katılımcılarla paylaşıldı.

Kaynak Verimliliği konusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nce, 2020 ve 2021 yılları için, kalkınma ajanslarının bölgelerinde ele alacakları tema olarak belirlenmiştir. TurSEFF olarak, başta Kaynak verimliliği olmak üzere sürdürülebilir enerji ve finansman konularının da işlendiği TurSEFF seminerlerimize 2021 yılı boyunca kalkınma ajanslarımızla işbirliğiyle devam etmeyi planlamaktayız.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

10

faaliyet süresi (yıl)
 

2039

finanse edilen projeler

683

milyon Avro değerinde finansman
 

967

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1097

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

592

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen