HABER


Avrasya Kojenerasyon Konferansı’na TurSEFF moderatör olarak katıldı

09.04.2021


7 Nisan’da organize edilen ve Covid19 pandemisi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenen Avrasya Kojenerasyon Konferansı’na TurSEFF moderatör olarak katıldı.

Seminer, kojenerasyon sektörünün Türkiye'deki en büyük derneği olan Kojentürk tarafından ülke genelinde çeşitli sektörlerde kojenerasyon teknolojisi uygulamalarını artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla düzenlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in açılış konuşmaları ile başlayan konferans, Türkiye'den ve dünyadan çeşitli kanaat önderlerinin katılımı ile üst düzey bir organizasyon oldu.

Altı farklı başlıkta oturumlar halinde düzenlenen konferansta TurSEFF olarak moderatörlüğünü üstlendiğimiz “Finans ve Teşvikler” başlıklı oturuma konuşmacı olarak; Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası‘ndan (EBRD) Şule Kılıç, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan Ersoy Metin, Siemens Leasing’den Bülent Taşar ve VAT Enerji’den Altuğ Karataş konuşmacı olarak katılarak, sürdürülebilir enerji, enerji verimliliği ve kojenerasyon teknolojilerine ilişkin deneyimlerini ve kurumlarının yaklaşımlarını kendi perspektiflerinden paylaştılar. Konferans programında kojenerasyon teknolojileri, bu alandaki mevzuat, kojenerasyon yatırımlarının finansmanında ESCO modeli ve en iyi uygulamalar ele alınırken, bu alanda finansman ve yatırım fırsatları da çok yönlü olarak tartışıldı.

En verimli enerji üretim teknolojilerinden biri olan kojenerasyon sistemlerinde, elektrik ve ısı birlikte üretilerek toplamda %90’a varan enerji verimliliği oranları sağlanmakta ve daha az yakıt kullanılarak çevreye duyarlı bir üretim gerçekleştirilmektedir. TurSEFF, enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve temiz enerji kapsamında projeler geliştirilmesini ve bu projelere finansman sağlamayı amaçlayan bir finans programı olarak, KoJgentürk ile işbirliği kapsamında bu seminere katılarak dinleyicilere TurSEFF hakkında da bilgilendirme yapma imkanı bulmuştur.

Gün boyunca geniş bir katılımla süren Avrasya Kojenerasyon Konferansı, finans kuruluşları, kojenerasyon şirketleri, dernekler, akademisyenler ve sektör oyuncularının temsilcilerinden oluşan çok sayıda izleyici tarafından Youtube üzerinden de takip edildi.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

11

faaliyet süresi (yıl)
 

2195

finanse edilen projeler

708

milyon Avro değerinde finansman
 

1018

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

1118

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

610

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen