HABER


TurSEFF, Fethiye Belediyesi evsahipliğinde “Sürdürülebilir Enerji ve Atık Yönetimi Çalıştayı” düzenledi.

08.10.2019


18 Eylül 2019 tarihinde düzenlenen çalıştaya Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca bizzat katılırken, toplantıda belediyenin birim yöneticileri ve çevre belediyelerin temsilcileri de hazır bulundu. 
Çalıştayda yapılan sunumlarda; yerel yönetimlerin ve özel sektörde faaliyet gösteren firmaların uygulayabilecekleri potansiyel sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımları, bu yatırımların finansmanı, ESCO modeli, ve katı atık yönetimi hakkında bilgilendirmede bulunuldu. 
Tüm gün boyunca Fethiye özelinde yapılabilecek potansiyel yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği ve atık yönetimi projelerinin tartışıldığı çalıştaya TurSEFF uzmanlarının yanısıra Katı Atık Araştırma ve Denetimi Türk Milli Komitesi, (KAKAD) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Aylin Alagöz de konuşmacı olarak katılarak katkıda bulundu.

 


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

9

faaliyet süresi (yıl)
 

1565

finanse edilen projeler

641

milyon Avro değerinde finansman
 

836

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

927

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

526

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen