HABER


TurSEFF ile 500 MW Yenilenebilir Enerji Gücü!

09.08.2019


Faaliyete başladığı ilk günden bu yana çok sayıda yenilenebilir enerji projesinin finansmanına katkıda bulunan TurSEFF için önemli bir kilometre taşı daha geride kaldı. Temmuz ayı içinde finanse edilen son yatırımlarla birlikte TurSEFF’in temiz enerji sektörüne katkısı 500 MW’ı geçti. Yenilenebilir Enerji alanında 444 yatırım projesinin finansmanına 380 milyon €’yu aşan katkı sağlayan TurSEFF, bu performansıyla 700 bin arabanın bir yılda neden olduğu karbon emisyonuna denk bir çevresel iyileştirme sağlayarak çevreye önemli bir katkıda bulunmuş oldu.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

9

faaliyet süresi (yıl)
 

1565

finanse edilen projeler

641

milyon Avro değerinde finansman
 

836

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

927

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

526

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen