HABER


TurSEFF Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen “Proje ve Finansman Kongresi”ndeydi.

05.07.2019


03-04 Temmuz 2019 tarihleri arasında düzenlenen “Proje ve Finansman Kongresi” Afyon’da yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Başta Avrupa Birliği (AB) mali yardımları olmak üzere çeşitli hibe, fon ve kredi imkânlarının değerlendirildiği kongreye Dışişleri Bakanlığı AB Mali Yardımlar Genel Müdürü Bülent Özcan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdür Yardımcısı Kemalettin Sakin ve TBB Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici’nin yanı sıra 400’ü aşkın belediye temsilcisi katıldı.

Kongrenin Altyapı Finansmanı ve Yatırım oturumuna İller Bankası ve Dünya Bankası ile beraber TurSEFF olarak biz de bir sunumla katkıda bulunduk. Sunumumuzda yerel yönetimlerdeki sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarına yönelik finansman mekanizmaları ile Çevreci Ekonomi Seminerlerimizi, Enerji Yönetim Birimi Çalıştayı ve bina etüdleri gibi yaptığımız teknik destek faaliyetlerimizi paylaştık.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

10

faaliyet süresi (yıl)
 

1645

finanse edilen projeler

651

milyon Avro değerinde finansman
 

865

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

938

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

535

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen