HABER


AVERE’nin Türkiye kuruluş toplantısına TurSEFF olarak biz de katıldık

25.03.2019


Avrupa’daki elektrikli araç kullanıcıları ve ilgili tüm taraf ve paydaşları bir araya getiren bir ağ olan AVERE’nin Türkiye kuruluş toplantısına TurSEFF olarak biz de katıldık. 12 Mart’ta Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen açılış toplantısında sektörün önemli temsilcileri tarafından yapılan konuşmalarda, elektrikli otobüsler başta olmak üzere, elektrikli araçlara yönelik altyapı, kullanım alışkanlıkları, çevresel etkiler ve pazar potansiyeli konularına değinildi. 

Çevreci ulaşım konsepti, TurSEFF’in de önceliklerinden biri. Sürdürülebilir bir ekonominin hayata geçirilmesi için özel sektöre ve belediyelere yönelik olarak geliştirilen TurSEFF finansman modelleri içinde en önemli başlıklardan birini oluşturan elektrikli otobüsler konusunda bugüne kadar belediyelere yönelik 19 milyon €’luk TurSEFF finansmanı kullandırıldı. 
Bu projelerde elde edilen çevresel sonuçlar kısaca şöyle:

Birincil enerji tasarrufu 31.947 GJ/yıl
Yakıttan maliyet tasarrufu  297.027 EUR/yıl
Karbon azaltımı 3.007 tons CO2eş/yıl


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

9

faaliyet süresi (yıl)
 

1503

finanse edilen projeler

637

milyon Avro değerinde finansman
 

832

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

924

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

526

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen