HABER


26.11.2018


Akdeniz Birliği (UFM) üye ülkelerinden gelen yerel yönetim temsilcileri Akdeniz Birliği Sekreterliğinin düzenlemiş olduğu “Yerel Yönetimlerin Enerji Verimliliği ve İklim Değişikliği Çabalarını Desteklemek için Akran Diyaloğu” kapsamında bir araya geldiler.

24-29 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen buluşmada; yerel yönetimlerin bu alandaki çalışmalarının daha iyi koordine edilmesi, sera gazı emisyonlarının azaltılması için yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği faaliyetlerinin teşvik edilmesi, yaygınlaştırması, iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkilere uyum zorlukları ve bölgesel işbirliğini güçlendirmek gibi konular ele alındı.

İklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesine yönelik çok sayıda proje finanse eden TurSEFF de bu etkinliğin katılımcılarından biriydi. Yapmış olduğumuz sunumda TurSEFF kamu finansmanı deneyimlerimizi katılımcılarla paylaştık.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

9

faaliyet süresi (yıl)
 

1375

finanse edilen projeler

610

milyon Avro değerinde finansman
 

796

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

911

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

490

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen