HABER


Türkiye Materials Marketplace 4. Etkileşim Toplantısı yapıldı

31.01.2019


Malzemelerin endüstriler arası yeniden kullanımını desteklemek amacıyla tasarlanmış ve böylece çevresel ve ekonomik fayda yaratmayı hedefleyen bulut tabanlı bir platform olan Türkiye Materials Marketplace girişiminin dördüncü etkileşim toplantısı 30 Ocak 2019’da İTÜ Taşkışla binasında yapıldı.

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) tarafından geliştirilen ve TurSEFF’in de geliştiricisi olan EBRD tarafından da finanse edilerek desteklenen Türkiye Materials Marketplace’in toplantısında TurSEFF olarak biz de bir sunum yaptık. TurSEFF proje müdürü Koray Göytan sunumunda hem projemiz hakkında değerli katılımcıları bilgilendirdi, hem de ulusal ve global çevresel hedefleri tutturmada bu platforma olan desteğimizi beyan ettik.

 


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

9

faaliyet süresi (yıl)
 

1608

finanse edilen projeler

650

milyon Avro değerinde finansman
 

864

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

937

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

535

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen