HABER


TurSEFF Çevreci Ekonomi Semineri İstanbul'daydı.

07.12.2018


Kamu ve özel sektör tarafından uygulanması planlanan Sürdürülebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği yatırımları için finansman sağlamak üzere oluşturulan Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı TurSEFF’in organize ettiği, 5 ilde yapılması planlanan Yenı̇lenebı̇lı̇r Enerji̇ ve Kaynak Verimliliği seminerlerinin dördüncüsü İstanbul’da yapıldı. Potansiyel yenilenebilir enerji ve kaynak verimliliği yatırımlarının özellikleri, finansmanı, uygulama yöntemleri ve başarılı örneklerinin paylaşıldığı seminer, yerel yönetim ve özel sektör temsilcilerini buluşturdu.

Marmara Belediyeler Birliği’nin evsahipliğinde 5 Aralık 2018 Çarşamba günü İstanbul’da düzenlenen seminer, TurSEFF Proje Müdürü Koray Goytan’ın yaptığı genel bir TurSEFF tanıtımıyla başladı. Daha sonra kürsüye gelen ve seminerin moderatörlüğünü de yürüten İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, küresel iklim değişikliği ve yerelde etkileri üzerine yaptığı konuşmasında iklim değişikliğinin etkileri ve olumsuz sonuçlarının önlenmesi konusunda yapılabilecek çalışmalara ve potansiyel proje konularına değindi.

Kamu alanında ve özellikle belediyelerde yapılabilecek potansiyel enerji verimliliği, su verimliliği, hammadde verimliliği, atık yönetimi ve yenilenebilir enerji yatırımları ve proje finansman modeli başlıklarında sunumlar yapan TurSEFF uzmanları Özlem Yakut, Dr. Mesut Avcı, Ayşegül Coşkun, Gautham Nallavari ve Adrian Caduff, bugüne kadar gerçekleştirmiş oldukları başarılı uygulamaları ve pazardaki fırsatları katılımcılarla paylaştılar.

Seminerin ikinci bölümünde “Binalarda Enerji Verimliliği” paneli yapıldı. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu moderatörlüğünde yürütülen panel, AGİD Genel Sekreteri Zeynep Akkaya’nın “Aydınlatma Sistemleri” üzerine yaptığı sunumla başladı. Daha sonra sırasıyla İSKİD üyesi Arslan Çağlayan Gürel “İklimlendirme Sistemleri” üzerine ve TURKOTED üyesi Erhan Talaz “Kojenerasyon Sistemleri” üzerine sunumlar yaptılar. GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan güneş enerjisi sektörü ile ilgili detaylı bilgiler verirken, günün son konuşması TuREEFF Pazarlama ve İş Geliştirme Başdanışmanı Arif Ergin tarafından yapıldı. Arif Ergin, konuşmasında konutlar özelinde enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamaları ile ilgili detaylı bilgiler verdi.

Dinleyicilerden yoğun ilgi gören ve soru-cevap şeklinde düzenlenen paneli takiben seminer, tüm katıcıların yer aldığı bir hatıra fotoğrafı çekilerek tamamlandı.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

9

faaliyet süresi (yıl)
 

1410

finanse edilen projeler

618

milyon Avro değerinde finansman
 

807

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

914

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

500

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen