HABER


TurSEFF İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin “İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi”ne konuşmacı olarak katıldı

28.06.2018


İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından IPA kapsamında “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı” çerçevesinde “İstanbul’da İklim Değişikliği Farkındalığının ve Çalışmaların Geliştirilmesi Projesi” eğitim programı düzenlendi. İstanbul Sürmeli Otel’de 28 Haziran tarihinde yapılan bu eğitimde İstanbul Büyükşehir ve ilçe belediyeleri Çevre Koruma Müdürlüğü’nde görev yapan çevre ve kimya mühendisleri bir araya geldi.

TurSEFF’in de konuşmacı olarak katıldığı eğitimde yerel yönetimlerin öncelik vermesi gereken kaynak verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerinin TurSEFF kapsamında finansmanı katılımcılara aktarıldı. Bu çerçevede, yerel yönetimlere örnek projelerin nakit akışı, bu projelerin finansmanı hususunda dikkat edilecek unsurlar, proje bazlı finansman ile sağlayacakları avantajlar, projelerin nakit akışına göre ne şekilde önceliklendirileceği ve kaynak verimliliği projelerinin proje finansman bakış açışı ile nasıl değerlendirilebileceği konularında bilgi paylaşımı yapıldı.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

8

faaliyet süresi (yıl)
 

1059

finanse edilen projeler

579

milyon Avro değerinde finansman
 

3.51

milyon hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

897

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

482

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen