HABER


EYODER’in ev sahipliğinde ‘’Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Uygulama Sürecinde Sorumluluklar ve Fırsatlar’’ çalıştayı düzenlendi

14.05.2018


Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği (EYODER) tarafından 14 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenen ‘’Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı Uygulama Sürecinde Sorumluluklar ve Fırsatlar’’ çalıştay ve panelinde YEGM Genel Müdürü Dr. Oğuz Can ve ekibi ve ilgili sektör paydaşları bir araya geldiler.

Çalıştayın kamu ve diğer sektörlerde Enerji Performans Sözleşmelerinin (EPS) etkin şekilde uygulanması ve EVD’lerin teknik ve finansal kapasitelerinin geliştirilmesi için sorunların tanımlanması, çözüm önerilerinin geliştirilmesi, paydaşlardan beklentilerin belirlenmesi panellerinde TurSEFF ekibi etkin bir şekilde rol aldı.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

8

faaliyet süresi (yıl)
 

1363

finanse edilen projeler

608

milyon Avro değerinde finansman
 

796

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

910

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

490

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen