HABER


Yapı Fuarı 2018

10.05.2018


Bu yıl 41.si düzenlenen Yapı Fuarı’nda TurSEFF olarak biz de yer aldık.

10 Mayıs’ta katıldığımız “Komplike Yapılarda İleri Enerji Çözümleri” oturumunda binalarda sürdürülebilir enerji projelerinin finansmanında TurSEFF’in rolünü anlatan bir sunum yaptık. Binalarda enerji verimliliği uygulamaları ve finansmanı için Enerji Performans Sözleşmeleri (EPS)’nin önemine değindiğimiz sunumumuz çok sayıda sektör temsilcisinin, akademisyenin ve yatırımcının katıldığı panelde katılımcılardan büyük ilgi gördü.

TurSEFF için öncelikli fuarlardan biri haline gelen Yapı Fuarı’na önümüzdeki yıllarda da katılmayı hedefliyoruz.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

9

faaliyet süresi (yıl)
 

1375

finanse edilen projeler

610

milyon Avro değerinde finansman
 

796

bin hanenin
yıllık elektrik tüketimine denk enerji tasarrufu sağlandı

911

bin otomobilin karbon emisyonunun önüne geçildi

490

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen