HABER


Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların Teşvik Edilmesi Projesi Başlangıç Çalıştayı

15.12.2017


Bilim, Sanayi ve Teknoloji bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ve UNDP tarafından uygulanacak olan Türkiye’de küçük ve orta ölçekli işletmelerde enerji verimli motorların teşvik edilmesi projesi başlangıç çalıştayı yapıldı. Ankara’da düzenlenen çalıştayda kamu kurumlarından paydaşlar, yerel enerji verimliliği danışmanları, STK'lar ve finansal kurumlar programın çıktılarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Çalıştay süresince programın mevzuat, finansal ve farkındalık arttırma faaliyetlerini kapsayan yuvarlak masa tartışma gruplarına TurSEFF de katıldı. TurSEFF web sitesi için geliştirilen ve eski bir elektrik motorunun değişmesiyle basit geri ödeme süresini herkesin hesaplayabilmesini sağlayan Elektrikli Motor Aracı çalıştay katılımcılarına sunuldu ve katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Belediye sektörünün su ve atık su tesislerinde mevcut motorların enerji verimli motorlarla değiştirilme potansiyeli de TurSEFF tarafından vurgulanan önemli konulardan biri oldu. Bu tesislerin elektrik tüketimi, ilgili belediyelerin elektrik maliyetinin% 70-90'ını oluşturduğundan bu değişimle ile beraber büyük oranda enerji verimliliğinin sağlanacağı görüşümüzü değerli katılımcılarla paylaşıldı.

Çalıştayda üzerinde durduğumuz bir diğer konu da geçerli enerji performans garanti sözleşmeleri ile ESCO modelinin önemini ve ESCO piyasasındaki güvenilirliği artırmak için IPMVP bilinirliğini artırmanın gerekliliğiydi. Çalıştay boyunca bu alanda yapmış olduğumuz çalışmalar geçerli mevzuat ve piyasa durumunu görüşmek üzere ilgili paydaşlarla paylaşıldı.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

8

faaliyet süresi (yıl)
 

1043

finanse edilen projeler

577

milyon Avro değerinde finansman
 

461

ktoe yıllık
birincil enerji tasarrufu

2.2

Mton yıllık
CO2eş
azalımı

479

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen