HABER


İş Bankası TurSEFF’te!

15.12.2017


EBRD’den sağlanan 55 milyon dolarlık finansmanla İş Bankası TurSEFF’e katılan ikinci banka oldu.

TurSEFF ile işbirliği 2010 yılına dayanan İş Bankası, bugüne kadar TurSEFF kapsamında 130'a yakın proje finanse ederek Türkiye'de küçük ölçekli Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği projelerini desteklemek için 130 milyon Avro finansmanı KOBİ'lere sağlamış oldu.

Bu finansmanla 270.000 otomobilin karbon salımı miktarına eşit olan 670 kton/yıl’dan fazla karbon emisyon azaltımı beklenmektedir. Aynı zamanda, sağlanan enerji verimliliği ile Türkiye'de 800.000 kişi tarafından tüketilen elektriğe eşdeğer bir enerji tasarrufuna da ulaşılmıştır.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

8

faaliyet süresi (yıl)
 

1043

finanse edilen projeler

577

milyon Avro değerinde finansman
 

461

ktoe yıllık
birincil enerji tasarrufu

2.2

Mton yıllık
CO2eş
azalımı

479

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Destekleyen
Destekleyen