HABER


Sanayi Bakanlığı, UNDP ve TurSEFF işbirliği

05.12.2017


Türkiye'de yeni başlatılan Elektrik Motor Programı kapsamında TurSEFF ve EBRD ile potansiyel işbirliği alanlarını belirlemek amacıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve UNDP tarafından 23 Kasım'da EBRD Ankara ofisinde düzenlenen toplantıya TurSEFF ekibi olarak katılım gerçekleştirilmiştir.

Elektrik Motor Programı, beş yıllık süre boyunca Verimlilik Genel Müdürlüğünün sorumluluğunda Sanayi Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Programın uygulanmasını destekleyerek proje çıktılarının başarısını izleyecek olan UNDP, aynı zamanda UNDP / GEF fonlarının doğru bir şekilde kullanılmasını da sağlayacaktır.

Programda, Türkiye'de KOBİ statüsünde olan işletmeler kapsamında yüksek verimliliğe (IE3 ve IE4 sınıfı) sahip motorların, belirlenen koşullarda pazardaki yaygınlığını arttırmak amaçlanmıştır. Program içerisinde üç temel unsur temel alınarak ilerlenmiştir. Bunlar; mevzuat, finansman ve farkındalık arttırmadır.

Önemli sonuçların ortaya çıktığı toplantı sonucunda TurSEFF uzmanları tarafından Elektrik Motor Hesaplama Aracı geliştirilmiştir. TurSEFF.org internet sitesinde KOBİ’lerin hizmetine sunulmuş olan bu hesaplama aracı ile KOBİ’ler kolaylıkla sahip oldukları elektrik motorlarının değişimiyle ne kadar tasarruf edeceklerini tahmin edebileceklerdir. UNDP ve Sanayi Bakanlığı yetkilileri de potansiyel yatırımcılar için çok iyi bir karar verme aracı olabilecek bu programla çok ilgili olduklarını belirtmişlerdir.

TurSEFF internet sitesinde projemizin önemli bir yeniliği olan ve başvuru sürecini kısaltıp hızlandıran Teknoloji Seçim Aracı sayesinde uygun projeler için Bankalar aracılığıyla KOBİ'lere avantajlı bir finansman paketi sağlanacaktır. TurSEFF'in önemli amaçlarından bir diğeri de, sürdürülebilir enerji ve kaynak verimliliği uygulamaları konusunda piyasa farkındalığını arttırmaktır. Bu kapsamda, UNDP ve Sanayi Bakanlığı ekibi ile Türkiye pazarını daha da geliştirmek için işbirliği imkânlarının yaratılması adına yeni adımların atılması beklenmektedir.


Hizmet Talep Formu

Fikrinizin çevreci bir yatırıma dönüşmesi için tıklayınız.

Yenilenebilir Enerji ve Kaynak Verimliliği Kredi İstatistikleri

Başlangıçtan Bugüne

8

faaliyet süresi (yıl)
 

1043

finanse edilen projeler

577

milyon Avro değerinde finansman
 

461

ktoe yıllık
birincil enerji tasarrufu

2.2

Mton yıllık
CO2eş
azalımı

479

MW kurulu yenilenebilir enerji gücü

Büyümeye devam ediyor!

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren

Destekleyen

Destekleyen