TÜRK ÇİM Edirne ilinde bir biyogaz tesisi

 

Edirne ilinde biyogaz tesisinden elektrik üretimi

Türk Çim doğal hazır çim üreticisidir ve Edirne'de biyogaz enerji santrali işletmeyi hedeflemektedir.

Şirketin büyükbaş hayvan gübresi ve kümes hayvanı gübresi tedarik etmek için yakın çiftliklerle tedarik anlaşmaları bulunmaktadır. Ayrıca Türk Çim şirketin kendi üretiminin bir yan ürünü olan çim silajını hammadde olarak kullanacaktır.

Proje sonucunda tesis, CO2eş emisyonlarının yılda 2.771 tona kadar azaltılmasına yardımcı olmakta ve 8.661 MWh enerji tasarrufu sağlamaktadır. Ayrıca proje sayesinde yılda 56.575 ton hayvancılık ve tarım atığı azaltılmaktadır. Bu yeşil enerji yatırımı, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılmasına katkıda bulunacaktır.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen