BOĞAZKOY ENERJİ – Amasya'da çöp gazından elektrik üretim tesisi

 

Çöp gazından elektrik üretimi, Amasya

Boğazköy Enerji Elektrik, çöp gazından elektrik üretim tesisi kurmak için 2013 yılının Mayıs ayında Amasya’da kurulmuştur.

Boğazköy Enerji Elektrik, elektrik üretmek ve şebekeye satmak amacıyla 1.2 MW’lık bir çöp gazı enerji santrali inşa etmek için TurSEFF finansmanına başvuruda bulunmuştur.

Proje sonucunda, tesis 8.6 GWh elektrik üreterek, Türkiye’nin elektrik üretimindeki yenilenebilir enerji payının artmasına katkıda bulunacaktır.

Ek olarak, bu ve benzeri projelerin karbon emisyonlarının azalmasını sağlamak, bölgesel hava temizliğine fayda sağlamak ve istenmeyen koku oluşumuna engel olmak gibi topluma faydaları da vardır.

TurSEFF Bileşenleri

Geliştiren
Finanse Eden
Destekleyen