• TurSEFF
  TurSEFF Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı
 • TurSEFF
  TurSEFF Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı
 • TurSEFF
  TurSEFF Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı
 • TurSEFF
  TurSEFF Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı
 • TurSEFF
  TurSEFF Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı
 • TurSEFF
  TurSEFF Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı

Katılımcı Bankalar

Denizbank
İş Bankası
Vakıfbank
Yapıkredi
ARAMA
HIZLI BAŞVURU
Projeniz Enerji Verimliliği veya Yenilenebilir Enerji projesi midir?
Evet Hayır
Proje yatırım boyutu nedir?
< 250.000 EUR
> 250.000 EUR

Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Programları (SEFF ler) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (AİKB ) sürdürülebilir enerji girişiminin (www.ebrdseff.com) bir parçasıdır. AİKB , uluslararası finansal kuruluşlar içerisinde 1994 yılında  enerji verimliliği konusunda uzman bir kadro oluşturan ilk kurumdur. Bu şekilde son derece değerli bir deneyim kazanarak enerji verimliliğinin finansmanına yenilikçi bir bakış getirmiştir. AİKB , ekonomik faaliyetlerdeki enerji yoğunluğunun ülkelerin gelişimindeki olumsuz etkilerinin farkına çok erken dönemlerde varmıştır. 2004 yılında Bulgaristan’da ilk SEFF projesini başlattıktan sonra  200 milyon EURO su çeşitli donörlerden olmak üzere , 15 ülkede toplam 1.9 milyar EURO finansman sağlanmıştır.

Türkiye Sürdürülebilir Enerji Finansman Programı ( TurSEFF ), AİKB ‘nin özel sektörde KOBİ ölçeğindeki şirketlere, uygun bulunan enerji verimliliği (“EE”) ve küçük ölçekli yenilenebilir enerji (”RE”) yatırımlarının finanse edilebilmesi için katılımcı bankalar kanalıyla sağladığı 265 milyon USD tutarındaki kredi paketidir.

Belirli bir  ölçüde enerji verimliliği sağlayan projeleri bulunan müşterilere 5 milyon EURO’ya kadar TurSEFF finansmanı sağlanabilmektedir. Müşteriler finansal olarak krediye uygun olmalı , katılımcı bankaların kredi kriterlerini karşılamalı ve Katılımcı Bankaların kredi onay süreçlerine uygun olarak kredilendirilebilmelidir.

TurSEFF, oldukça kapsamlı bir teknik destek paketi içermektedir. Yerel ve uluslararası uzmanlardan oluşan bir ekip aracılığıyla, olası müşterilere sürdürülebilir enerji finansmanı projelerinin tanımlanması,  geliştirilmesi ve TurSEFF kredilerine uygun şekilde başvurabilmelerini sağlamak için destek verilmektedir. Teknik destek paketi ücretsiz olarak verilmekte ve finansmanı Avrupa Birliği (AB) ve İklim Yatırımları Fonu (CIF) tarafından sağlanmaktadır.

Teknik destek sağlayan proje uygulama ekibi konsorsiyum lideri olan Montgomery Watson Harza (MWH) Mühendislik ve Müşavirlik Limited Şirketi ve Fichtner GmbH & Co. KG. şirketlerinin yerel ve uluslararası uzmanlarından oluşmaktadır. Aynı uzman ekip , katılımcı bankaların müşteri temsilcilerini büyük ölçekli ve küçük ölçekli sürdürülebilir enerji yatırımlarının değerlendirilmesi konusunda da eğitmektedir.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası – AİKB Katılımcı Bankalara toplam 265 milyon USD  kredi olanağı sağlamıştır.

Avrupa Birliği ve Temiz Teknoloji Fonu – Programın teknik destek paketi  Avrupa Birliği ile Temiz Teknoloji Fonu tarafından finanse edilmektedir.

Katılımcı Bankalar – Katılımcı Bankalar, KOBİ segmentindeki müşterilerinin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını finanse etmek üzere, 265 milyon USD’lık fonun paylaştırıldığı ticari bankalardır. Bu bankalar Denizbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi Bankası’dır.

Müşteri – Kredinin olanaklarından faydalanır ayrıca proje danışmanlarının sağlayacağı teknik destekten de ücretsiz olarak yararlanır.

Proje Danışmanı – Müşterilere ücretsiz teknik destek sağlamaktadır.

Doğrulama Danışmanı – Programın hedeflerine uygunluğunu kontrol etmektedir.

Temel amaç, Türkiye’de iklim değişikliğine neden olan kritik alanlarda;

 1. KOBİ ölçeği özelinde, ekonomideki temel sektörlerde enerji verimliliğini arttırarak enerji  güvenliğini sağlamak
 2. Fosil bazlı yakıtlara bağımlılığı azaltarak temiz enerjiye geçişi desteklemek ve enerji gereksiniminin sürdürülebilir çevresel etkiyi de göz önüne alarak karşılanması konusuna odaklanarak sera gazı salınımını azaltılmak; ve
 3. Enerji verimliliği yatırımlarının geliştirilmesi ve finansmanında özel sektörün katılımını arttırmak yoluyla kayda değer bir etki sağlamaktır.

Montgomery Watson Harza (MWH) Mühendislik ve Müşavirlik Limited Sirketi ve Fichtner GmbH & Co KG, şirketlerinden oluşan konsorsiyum  “Proje Danışmanı “olarak hizmet vermektedir.Konsorsiyum  müşterilere  müşterilere teknik destek sağlayacaktır.

Potansiyel müşteriler, mevcut yatırım planları konusunda yardım alabilecekler , ayrıca TurSEFF finansmanından en iyi şekilde faydalanmak üzere projelerin yapılandırılması ve desteklenmesi konusunda en etkin yöntemler konusunda da bilgilendirileceklerdir. Ayrıca , müşterier enerji etüdü ve bölgesel seminerler ve çalıştaylar yoluyla enerji yönetimi eğitimlerine de katılabileceklerdir.

Proje danışmanı ayrıca projenin her konudaki koordinasyonunu da gerçekleştirecek , katılımcı bankalara kapasite oluşturma ve eğiticinin eğitimini de kapsayacak şekilde eğitim desteği sağlayacaktır. Ayrıca programdan yararlanmak üzere sunulan projelerin teknik ve finansal uygunluğunu da değerlendirecektir.

AF Mercados Energy Markets International S.A , “Doğrulama Danışmanı” olarak seçilmiştir. Doğrulama danışmanı , seçtiği örnekler yoluyla , programın amaçlarına uygunluğunu kontrol etmektedir. Projelerin ilgili yatırım planlarına uygun olarak yapılmış olup olmadığı ve planlanmış enerji tasarrufuna ulaşılıp ulaşılmadığı konusu da doğrulama danışmanının konusudur.

Bilgileriniz başarıyla kaydedildi.
Yatırım yapacağınız ekipman Turseff ekipman kriterleri çerçevesinde uygun mudur?
Daha fazla bilgi için lütfen ekipman listesi sayfasını ziyaret ediniz.
Evet
Hayır
Bilmiyorum